Wojciech
Pączek

Lekarz psychiatra. Studia lekarskie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym ukończył w 2010 roku. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychiatrii odbywał w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W 2017 roku obronił tytuł specjalisty psychiatry, rok później zaś uzyskał certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Obecnie prowadzi własną praktykę lekarską i jest koordynatorem Poradni Zdrowia Psychicznego 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku-Oliwie. 
 

Sprawdź w programie