Urszula
Cur

Psycholożka, w latach 1997–2019 pracowała jako policyjna psycholog w Komendzie Głównej Policji oraz w Centralnym Biurze Śledczym Policji. Absolwentka Podyplomowego Studium Oficerskiego o profilu kryminalnym i licznych szkoleń specjalistycznych. 

Od 2001 roku profiluje nieznanych sprawców i opiniuje w sprawach karnych (zabójstwa, przestępstwa seksualne, zaginięcia, niewyjaśnione zgony). 

Od 2019 psycholożka i profilerka w cywilu, wykładowczyni w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas i w Warszawskiej Szkole Filmowej. 

Autorka programów szkoleniowych (stacjonarnych i gier terenowych) oraz licznych warsztatów specjalistycznych dla psychologów, policjantów, kuratorów sądowych, sędziów orzekających w sprawach karnych i cywilnych, prokuratorów i asesorów prokuratury. 

Autorka monografii Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw (WN Scholar). Współautorka wielu publikacji tematycznych.

Właścicielka Sie7dem. Szkoły Profilowania Psychologicznego. Naukowo zajmuje się profilowaniem psychologicznym i psychologią śledczą. Wraca do dawnych, niewyjaśnionych zbrodni, aby rzucać na nie nowe światło.  
 

Sprawdź w programie